Domov
 

Tajomstvá svätého ruženca

Každý deň sa v našom seminári modlíme ruženec polhodinu pred večernými modlitbami. Modlíme sa ho v spoločenstve bratov, ktorí si zamilovali túto modlitbu. Avšak v nedeľu a v každú fatimskú sobotu je to trocha inak – modlíme sa rozjímavý sv. ruženec. Rozjímania pripravujú bratia z druhého ročníka a na týchto stránkach by sme sa s nimi chceli podeliť.

Tajomstvá radostného ruženca

Tajomstvá bolestného ruženca

Tajomstvá slávnostného ruženca

Tajomstvá ruženca svetla